0700-270 570 info@lagprisflytt.se

miljö policy

Miljö policy för flyttbolaget

Lågprisflytt Miljöpolicy

Kvalité och miljö för oss.

Miljö och kvalitet är viktigt för oss.
Så med kunden i centrum skall Lågprisflytt AB alltid verka för en hållbar och varaktig utveckling

Lågprisflytts målsättning är att den samlade miljöpåverkan från verksamheten, tjänster och produkter skall rymmas inom ramen för vad naturen och människan tål.

Flyttbolaget förbättringar inom miljöområdet skall ske i takt med vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Idag vill kunderna att företagen är både miljömedveten och kvalitetsmedveten.
Och att man som flyttbolag har tydliga rutiner för frågor som rör detta.
Vi på Lågprisflytt har därför tagit fram mallar för kvalitets- och miljöpolicy som underlättar för oss.

 • Kraven följer ISO-normerna och dom är viktiga att leva upp till som företagare även om man inte avser att certifiera sig.
 • Det är också viktigt då företagen som satsar på miljö- och kvalitetsarbete värderas högre i anbudsförfrågningar.

Vårat Miljöarbete innebär att:

 • Vi skall uppfylla kraven i tillämpliga bestämmelser och lagar samt därutöver arbeta för förbättringar när det gäller miljön.
 • Dessutom skall vi även ta hänsyn till våra kunders kommande och nuvarande krav, som kan påverka miljöarbetet
 • Vår verksamhets påverkan på miljön av utsläpp, energi och buller och avfall skall vi regelbundet kontrollera, utvärderas och när det är möjligt minskas.
 • Företaget skall arbeta för ett minskat resursutnyttjande när det gäller råvaror
 • Vi skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan och använda material som är skonsamma mot miljö och som underlättar återvinning.
  Val av förpackningar skall ske efter dessa principer
 • Vi skall göra påverkan på alla våra leverantörer och entreprenörer så att dom bidrar till miljökraven i Lågprisflytt miljöpolicy uppfylls.
 • Våra transporter skall ständigt vara föremål för förbättringar och effektivisering i syfte att kunna minska de negativa effekterna på miljön.
 • Dessutom skall alla våra anställda ska ha sådan utbildning och information att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och miljömässigt sätt.
 • I Vårt miljöarbete skall vi ha en öppen attityd med våra kontakter med kunder, myndigheter, leverantörer och myndigheter.

Miljöförvaltningen har denna hemsida ang mer information and miljö

Miljözoner

Angående dom nya reglerna för miljözoner i Göteborg, Stockholm, Lund och Malmö så gör det att Lågprisflytt Västra Götaland hanterar sina flyttuppdrag i miljözoner på följande vis.

 • Ledningen informerar förarna regelbundet ang gällande miljöbestämmelserna.
 • Ledningen investerar också enbart i fordon som har rätt att köra inom miljözonerna.

I arbetsbeskrivningar och Transportavtal reglerar vi att de förarna som anlitas för flyttuppdrag i miljözonerna är ansvariga för:

 • Att det på vindrutan på fordonet skall finnas ett av kommunens väl synliga märke som utfärdats av kommunen som styrker fordonets ålder.
 • Att inga fordon äldre än åtta år skall köra inom miljözonerna

Kvalitetspolicy

För att kvalitetsarbete skall bli framgångsrikt så erfordras att alla personal satsar 100 procent
Vi är bästa pga att vi har en chef som vill att allt blir rätt och med så bra personal som möjligt som blir bättre och bättre.

 • Vi har bara rökfri personal.
 • All personal har utbildats i att hantera svåra föremål och ömtåliga föremål.
 • Personalen pratar inte ständigt i telefonen och håller på med internet under arbetstid
 • All vår personal pratar svenska
 • Våra flyttbilar är alltid helt kompletta med tillhörande flyttredskap och verktyg.

Här kan ni läsa mer om SMF Sveriges Möbeltransportörers förbund.
Då kan ni se vad flyttfirman går för
Här hittar ni vår mejladress och kontaktuppgifter.
Mejla oss och vi svarar inom 24 timmar.

Tillbaks till startsidan på Flyttfirmor Göteborg

Call Now ButtonRing 0700-270 570